Portable CV-logo

 

Portable CV - en enklere hverdag for deg som søker ny jobb

 

Med Portable CV kan du enkelt ta med deg din CV fra en sertifisert løsning over til andre løsninger med Portable CV.


Oppskriften er enkel:

 

1. Registrer en CV
Du fyller inn dine CV-data hos en sertifisert aktør. Dersom du allerede har tilgang til en registrert CV hos den sertifiserte aktøren, kan du benytte den.


2. Lagre CV du ønsker å gjenbruke
Trykk på knappen ‘portableCV eksport’ hos den sertifiserte aktøren som har din CV.
Du følger instruksjonene på siden og får lagret din CV som en fil på din datamaskin.

 

3. Last opp din CV hos sertifisert aktør
Trykk på knappen ‘portableCV import’ for å importere din Portable CV, som du har lagret på din datamaskin.
Sjekk feltene som er fylt ut automatisk, og gjør de endringer du ønsker.

CV-informasjon som kan gjenbrukes fylles inn automatisk i løsningen.
Informasjon som gjenbrukes på tvers av leverandør av Portabel CV er personalia, utdanning, erfaring og vedlegg.

 

4. Søk på stilling
Skal du søke på en stilling fyller du i tillegg ut søknadstekst for stillingen og trykker på valg for å sende søknad.

 

 

Er du leverandør av CV-databaser eller rekrutteringsløsninger?

Standarden Portabel CV er opprettet for at søker skal kunne gjenbruke sine CVer på tvers av leverandører av CV-databaser og rekrutteringsløsninger. For å kvalitetssikre at import og eksport av CV-data blir ivaretatt på en god måte må aktørene sertifiseres. Her finner du mer informasjon om hva som må til for å bli sertifisert Portable CV aktør:
Krav til sertifisering