Portable CV-logo

 

Sertifisering

 

Portable CV-foreningen ønsker at standarden skal benyttes av flest mulig. Nødvendig dokumentasjon med eksempler for å kunne utvikle eksport- / importmetode i henhold til standarden finner du på denne siden. Portable CV-standarden er bygget på HR-XML.

 

Leverandører av CV-databaser / rekrutteringsløsninger som ønsker å sertifisere en løsning må gjennom en sertifisering for å vise at løsningen støtter import og eksport i henhold til Portable CV-standarden.

 

For å sende inn søknad om sertifisering så må løsning være tilgjengelig for praktisk test, ved at det skal være mulig å eksportere og importere en fil i henhold til Portable CV-standarden. Når du sender inn søknaden skal det være med lenker til sider hvor tester kan bli utført av Portable CV-standardens forening. Søknader vurderes og løsning testes i forbindelse med Portable CV-foreningens møter.
Neste møte finner sted senhøsten 2014.

 

For å ha en sertifisert Portable CV-løsning og kunne benytte Portable CV-logo og navn, må leverandøren være medlem av Portable CV-foreningen. En sertifisert løsning skal følge foreningens retningslinjer, og alle medlemmer må betale en innmeldingskontingent og deretter en årlig medlemskontingent. Foreningen er en non-profit forening hvor medlemmene velger styret, og hvor alle medlemmer har rett til å bli med på foreningens møter.

 

Klikk her for å laste ned dokumentasjon.
Klikk her for å sende dokumentasjon og forespørsel om sertifisering per e-post.